Jdi na obsah Jdi na menu
 


.: Zkratky :.

CAJC => čekatelství na národní titul "Šampión krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

JCH. (Jch.) => šampión mladých - pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích, mohou získat titul "Český junior šampión".

CAC => Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových, psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1"(V1). Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen. Uděluje se pouze jedincům mimořádných kvalit.

CH. (Ch. či Champ.) => držitel titulu "Šampión krásy". Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu "Český šampión" ("Národní šampión") jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách a to minimálně od dvou různých rozhodčích, nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem Champion má právo být vystavován na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

CACIB => Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul "Šampióna krásy - Interchampion". Při udělení 4x CACIB získá pes za určitých podmínek titul Ich. (Interšampion).

ICH. (INT. či Ich.) => Interšampión ("Mezinárodní šampión krásy"). Pokud pes či fena získá 4x CACIB, nejméně ve třech zemích (minimálně jeden musí být v zemi trvalého bydliště majitele psa, případně ze země původu daného plemene), nejméně od tří různých rozhodčích, a mezi udělením prvního a posledního (čtvrtého) ocenění CACIB musí uplynout doba delší než jeden rok. Podmínkou přiznání titulu Ich. je i, že daný jedinec musí mít úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.

BOB => (Best Of Breed) jinak řečeno "Vítěz plemene". Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene. Na výstavě je tedy většinou zadáno tolik ocenění BOB, kolik je přítomno plemen(Ne vždy, záleží pouze na rozhodčím). Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (BOG).

BIG => (Best In Group) jinak řečeno "Vítěz skupiny FCI". Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10-ti skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen. Tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS - Vítěz výstavy..

BIS => (Best In Show) jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o "Nejkrásnějšího psa výstavy". Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.

DKK 0/0, 0/1, 1/1, 2/2, 3/2 apod. => je stupnice postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž "0/0", často uváděno pouze: neg. (negativní), hovoří o zdravých kyčelních kloubech. Číslo před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť. Čím větší je číslo, tím větší je postižení. Nejhorší a nejvyšší postižení je 4/4. U plemen, u kterých je RTG DKK (rentgen kyčelních kloubů) povinný, je maximální povolená výše druhého stupně, tedy 2/2, 2/1, 2/0, 0/2. 0/0 a 0/1. Jsou však plemena, kde je do chovu povoleno i větší postižení, nebo naopak menší či žádné.

FCI => Fédération Cynologique Internationale (Mezinárodní kynologická federace(, která byla založena v roce 1911. Tato mezinárodní organizace sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů. Zakládajícími zeměmi FCI byly čtyři evropské země - Belgie, Francie, Holandsko a Rakousko. Dnes do ní patří mnoho kynologických organizací pěti kontinentů. Sídlo FCI je v Belgii(Thuin). České kynologické organizace patří právě pod FCI a jsou v ní zastoupeny prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (ČMKU).

ČKS => Český kynologický svaz

ČMKJ => Českomoravská kynologická jednota

IPO 1-3 => mezinárodní zkušební řád sportovní kynologie vydaný FCI, která se věnuje nejen chovatelské činnosti, ale také pracovní stránce psů. Zkoušky se musí plnit postupně, přičemž nejnáročnější je zkouška třetího stupně. Jedná se o zkoušky všestranné (obsahující stopu, poslušnost a obranu).